Ulf Bergman blir tillförordnad regiondirektör

Luleå Ulf Bergman har utsetts till tillförordnad regiondirektör i Region Norrbotten.

Han efterträder Anna-Stina Nordmark Nilsson som valt att lämna uppdraget som regiondirektör och ska arbeta från 18 juli till 31 mars nästa år, då en ordinarie regiondirektör kan vara tillsatt.

Ulf Bergman arbetar i dag som divisionschef för division Nära, där hälsocentralerna och folktandvården ingår. Han har en bakgrund som sjuksköterska och har arbetat inom vården i regionen/landstinget i över 30 år. Han har varit närsjukvårdschef, länschef för internmedicin och stabschef för Piteå närsjukvårdsområdet. Under pandemin ledde han den lokala krisledningen i Piteå.

– Det finns flera frågor som vi måste fokusera på i regionen. Det gäller i synnerhet frågor som kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Det är våra viktigaste förutsättningar för att kunna erbjuda en god vård. Jag är ödmjuk inför de utmaningar vi står inför, men ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med regionens chefer, medarbetare och fackliga organisationer, nu på en övergripande nivå, säger Ulf Bergman.

Annons