Northvolt och Stora Enso samarbetar om träbatterier

Skellefteå Northvolt börjar samarbeta med papperstillverkaren Stora Enso om att använda ligning som anodmaterial i batterier.

Lignin är en restprodukt vid papperstillverkning. Att byta ut de importerade metallerna i batteriernas anoder mot inhemsk träråvara kan minska både kostnader och miljöavtryck.

- Genom samarbetet ges vi möjlighet att utforska ett nytt hållbart råmaterial och utöka den europeiska värdekedjan, samtidigt som vi kan utveckla en billigare batterikemi, säger Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef hos Northvolt. 

- Den gemensamma batteriutvecklingen med Northvolt är ett steg mot att förse den snabbt växande batterimarknaden med förnybara anodmaterial från träd. Vårt ligninbaserade hårda kol kommer att säkra den strategiska europeiska försörjningen av anodråvara och tillgodose behoven av hållbara batterier för tillämpningar från mobilitet till stationär energilagring, säger Johanna Hagelberg, chef för Biomaterial på Stora Enso.

Någon tidsplan för att börja använda ligning i batteriproduktionen finns ännu inte.

Annons