Anders Dahl vd för Luleå Hamn

Luleå Anders Dahl blir ny vd för Luleå Hamn.

Han tillträder som vd för det kommunala bolaget den 1 oktober.

I dag är han isbrytardirektör med ansvar för svensk vintersjöfart och isbrytning. Han ansvarar för fem statsisbrytare och driften av Sjöfartsverkets större arbetsfartyg och forskningsfartyget Svea. Han driver också utvecklingsprojektet Fossilfri flotta.

- Hamnen är en viktig del i den gröna omställning som nu sker i Norrbotten och hamnens betydelse kommer att öka kraftigt under kommande decennium. Anders Dahl kommer med sin kunskap om sjöfartslogistik, vintersjöfart och vana att leda större organisationer bli en viktig ledare för den kommande tillväxten i Luleå Hamn, säger Birgitta Ahlqvist, styrelseordförande i Luleå Hamn.

Anders Dahl efterträder Henrik Vuorinen som i februari avgick efter sju år som vd. Orsaken till avgången var oenighet mellan vd och styrelse om hamnens utveckling.

Luleå Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB och har drygt 30 medarbetare. Idag hanteras omkring 8 miljoner ton gods per år, varav den största delen är järnmalmsprodukter.