Pre Eloise ska underlätta omställning av transporter

Luleå Energikontor Norr och Norrbottens Handelskammare samarbetar om förstudien Pre Electric Logistics in Sweden, Pre Eloise.

Förstudien ska handla om hur Norrbotten kan möjliggöra de förändringar som krävs för att transporterna, i synnerhet de tunga transporterna, ska kunna nå klimatmålen till 2030.

Pre Eloise sker i samarbete med biltestverksamheten i Norrbotten genom branschorganisationen Swedish Proving Ground Association, SPGA.

Förstudien ska resultera i en kartläggning av nuläget och förutsättningarna för omställning av de tunga transporterna. Förstudien är tänkt att vara en del i beslutsunderlaget för beslutsfattare inom politik, myndigheter och näringsliv. Den börjar nu och ska vara klar i september i år.

Enligt Sveriges klimatmål ska ska utsläppen från transporter ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.