Krönika

Frågetecken kring satsningarna i norr

Krönika Under sommaren har det väckts kritiska frågetecken kring de stora industriinvesteringarna i norra Sverige och vilka effekter de kommer att få, skriver Lennart Håkansson, utgivare av Affärer i norr, i dagens krönika.

Arbetet med de stora industriinvesteringarna i Norrbotten pågår för fullt. I Malmberget, Kiruna, Boden och Luleå. I Pajala är det domstolsförhandlingar i Mark- och miljödomstolen som förhoppningsvis ger klartecken för Kaunis Irons expansion.

Jag får ibland frågan om inte H2 Green Steel i Boden är ett nytt Stålverk 80, alltså ett stort lovande projekt som aldrig blir av. Jag svarar alltid att det är stor skillnad. Stålverk 80 var ett statligt, politiskt uppbackat projekt, som las ner efter ett politiskt beslut.

H2 Green Steel är ett privat, affärsmässigt projekt, drivet av samma personer som är med och driver Northvolt i Skellefteå. I veckan fick H2 Green Steel klart med ytterligare två miljarder kronor från olika investerare. Man har säkrat leveranser för en stor del av produktionen vid starten och säkrat energileveranser motsvarande Luleälvens produktion. En osäkerhet som återstår är råvaran, det vill säga järnmalmen.

LKAB, med sina stora projekt i Malmfälten och i Luleå, är visserligen ett statligt företag. Men det drivs på ett mycket affärsmässigt sätt och är en guldkalv för statskassan och kostar inte skattebetalarna något.

Under sommaren har det dock väckts frågor kring de stora industrisatsningarna i norr och vad de kommer att innebära.

Det handlar om var energin, det vill säga elkraften, ska komma ifrån till de väldigt elslukande processer det handlar om. De fyra största projekten väntas kräva nästan hälften av den el som produceras i Sverige i dag. Det handlar om kompetensförsörjningen och samhällenas infrastruktur med bostäder och service.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver näringslivsprofilerna Per Molin, Karl-David Sundberg, Lars Werner och Leif Östling att LKAB:s järnsvampprojekt, Hybrit och H2 Green Steel inte är genomförbara i nuvarande struktur för produktion och distribution av el. Det enda de tror på är att LKAB kan producera järnsvamp med egen elkraft, naturgas från Norge eller importerad vätgas. (SvD 2022-07-24) Jag har fortfarande svårt för Karl-David Sundberg sedan han plundrade valsverket i Luleå på hundratals miljoner i den så kallade Inexa-skandalen. Men det de skriver tillför något nytt i diskussionen.

I en artikel i Dagens Industri ifrågasätter Anders Sundström sysselsättningseffekterna av de planerade satsningarna. Han tror inte på beräkningarna som visar att det krävs 100.000 nya invånare i regionen.

”Det där snacket förstår jag inte. Man måste skilja på byggfasen och när det är i drift. LKAB kommer efter omställningen till järnsvamp ha färre anställda i Malmberget än i dag. Green Steel i Boden kommer kanske att ha 1.500 anställda. Regionen kommer att växa lite grann, men det handlar inte om gigantiska befolkningsomflyttningar, säger Anders Sundström till Dagens Industri. (DI 2022-08-05)

Jag tror han har rätt. Han är rådgivare både åt Northvolt och H2 Green Steel.

Lennart Håkansson, utgivare av Affärer i norr

Annons