Samarbete ska hjälpa exportföretag

Luleå Norrbottens Handelskammare och Smart City Sweden ska samarbeta för att främja export av smarta och hållbara lösningar för städer.

Genom samarbetet får exportföretag i Norrbotten ett skyltfönster mot en internationell marknad, är det tänkt. Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform som lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internationell marknad.

- Det finns ett stort internationellt intresse av den progressiva utvecklingen av hållbara lösningar och den gröna omställningen i Norrbotten. Ambitionen med Smart City Sweden är att visa upp det bästa av Sverige och då är det en självklarhet att Norrbotten ska finnas med för att internationellt synliggöra regionens utveckling och företagens bidrag till ett klimatsmartare samhälle, säger Nina Rismalm, internationell affärsutvecklare, ansvarig för Smart City Sweden, Region norr.

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag med syfte att öka svensk export av hållbara lösningar kopplade till städer. Exportplattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten.

- Ett bra och viktigt samarbete för att lyfta fram den gröna hållbara omställningen som sker i norr, och företagen som leder denna framåt. Vi ser också en möjlighet för fler internationella samarbeten och affärer för våra företag i Norrbotten, säger Elin Stenvall, internationell samordnare på Norrbottens Handelskammare.

I Norrbotten lyfts fram fem exempel på innovativa företag: Markbygden 1101 med Europas största landbaserade vindkraftpark, Haraholmens industriområde i Piteå, Hybrits demonstrationsanläggning för fossilfritt stål i Vitåfors i Gällivare, Hybrits pilotanläggning för fossilfritt stål i Luleå och Multiaktivitetshuset i Gällivare.

Förutom IVL Svenska Miljöinstitutet och Energimyndigheten deltar även följande aktörer i Smart City Sweden: Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden, samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.