Rosatom gör narr av Suezkanalens problem

Luleå Det statliga ryska kärnenergibolaget gör narr av olyckan och trafikstockningen i Suezkanalen och hävdar Nordostpassagen som ett bra alternativ till rutten genom Suezkanalen eller runt Afrika. Det skriver nyhetstjänsten Barents Observer.

Rosatom har publicerat en serie inlägg på Twitter där man framhåller fördelarna med sjövägen norr om Ryssland, en rutt som i och med klimatförändringen och de smältande isarna har blivit lättare att använda för sjöfart.

Rosatom föreslår att rederierna ska se norrut för att hitta alternativ till att gå genom Suezkanalen eller runt Afrika. Tonen är raljerande. Bland annat länkar man till en artikel där det grundstötta fartyget Ever Green i ett dokumenterat GPS-spår gör en rörelse på Röda havet innan man går in i Suezkanalen, ett spår som på kartan ser ut som en penis. Rosatom skriver att om man vill att stora fartyg ska rita egendomliga bilder ("draw peculiar pictures") så finns det mycket större utrymme för det om man väljer den nordliga sjövägen.

Bakom de skämtsamma Twitterinläggen ligger en för Moskva viktig satsning på industrier och energiutvinning i nordligaste Ryssland. Här spelar en farbar farled en viktig roll.

De som marknadsför den nordliga sjövägen framhåller att den är 40 procent kortare om man ska segla mellan Kina och Europa, jämfört med att ta vägen via Suezkanalen.

Det är Rosatom, med sin flotta av kärnkraftsdrivna isbrytare, som har ansvaret för sjövägen norr om Ryssland. Det finns planer på ännu större och kraftfullare isbrytare än dagens. 

Annons