Hybrit accelererar - ska leverera fossilfritt stål under 2021

Luleå Hög efterfrågan har gjort att Hybrit tidigarelägger leveranser från pilotskaleprojektet.

Bland andra Norr media skriver att kunder kommer att kunna få små mängder stål som tillverkats vid pilotanläggningen i Luleå redan under 2021.

I nuläget drivs anläggningen med naturgas, men omställningen till tillverkning av vätgas pågår.

– Det har gått bättre än vi hade trott, säger Martin Pei, teknisk direktör vid SSAB, till Norr media.

Tillsammans med försök vid LKAB i Malmberget där bioolja används för att producera pellets och den ljusbågsugn som finns vid Swerim i Luleå kan ett helt fossilfritt stål framställas.

– Redan i år kommer vi få fram fossilfritt stål som vi kommer att förse utvald kund med, säger Martin Pei till Norr media.

Leveranserna kommer ske i liten skala och för prototyptillverkning.

Annons