Sveaskog höjer timmerpriserna i norra Sverige

Luleå För att öka utbudet av timmer till sågverken i Norrbotten och Västerbotten höjer Sveaskog timmerpriserna.

Sveaskog vill att timret till sågverken kommer via det statliga bolaget. Därför höjer man priset 30-50 kronor per kubikmeter från den 1 maj.

– Våra timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter. Våra väl utvecklade kundsamarbeten och effektiva leveranskedja ger nu möjlighet att ytterligare öka ersättningsnivån till våra leverantörer, säger Anette Waara, chef för Sveaskogs marknadsområde Nord.

Prishöjningen på 30-50 kronor kubikmetern gäller främst tall- och grantimmer, men även priserna på klentimmer och kubb är uppjusterade. Massavedspriserna är däremot oförändrade. 

– Vi har under en längre period noterat att priserna på timmer haft en stigande trend utan att marknadsprislistorna i norra Sverige följt med upp. Känns mycket positivt att Sveaskog kan bidra till att lyfta fram värdet på de norrländska skogarna och ta gärna en ordentlig titt på prislistorna vid tecknande av nästa virkeskontrakt då skillnaderna nu är historiskt stora mellan olika köpare, säger Erik Levén, kundansvarig för Sveaskogs marknadsområde Nord.

Annons