Stort intresse för naturbruksgymnasier

Luleå Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier växer starkt. På tre år har eleverna ökat med nästan 40 procent.

Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier ökar elevantalet med 37,6 procent mellan åren 2017 och 2020. Även naturbruksgymnasier där privata ägare, kommuner eller regioner är huvudmän ökar, med cirka 11 procent.

Hushållningssällskapet är en av landets större aktörer som enskild anordnare inom naturbruk. Organisationen driver sammanlagt sju skolor i Sverige genom regionala Hushållningssällskap. Det nordligaste naturbruksgymnasiet ligger i Nordvik norr om Härnösand.

Annons