Skogsutredningen

Skogsutredningens förslag hotar äganderätten

Kiruna Utredningens förslag hotar den privata äganderätten och rättssäkerheten för skogsägarna. Det skriver Jukkasjärvi byallmänning i sitt remissyttrande på den statliga skogsutredningen.

Att stärka den privata äganderätten och säkra rättssäkerheten  för markägare och företag var några av huvudsyftena med den statliga utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73).

Jukkasjärvi byallmänning är kritiska till att cirka 500.000 hektar fjällnära skog, som är produktiv skogsmark, ska skyddas enligt skogsutredningen. Det blir svårt att förena med andra mål, som att säkra råvarutillgången, främja en växande skogsnäring och skapa hållbar skoglig tillväxt. Dessutom kan privata satsningar inom turistverksamhet försvåras, och därmed försvåras möjligheterna till försörjning för lokalbefolkningen.

"Markägarna i Jukkasjärvi byallmänning är i flera generationer goda exempel på att man kan bruka och leva i och med skogen, och samtidigt bevara naturvärden. De här markägarna ska inte straffas för det genom att bli fråntagna rådigheten över sina marker och skogar, de ska tvärtom uppmuntras att fortsätta bruka dessa skogar på det sätt man gjort i många hundra år," skriver man i yttrandet.

Jukkasjärvi byallmänning består av 145 privata fastigheter och representerar cirka 300 markägare. Det totala markinnehavet kopplat till allmänningen är 20.000 hektar. Nuvarande markägare och deras förfäder har brukat skogsmarkerna i området i drygt 500 år.

Annons