Skarpt läge för isbrytarna

Luleå Det är skarpt läge för den svenska isbrytarflottan. Nuvarande isbrytare måste bytas ut så fort som möjligt. Det framkom vid den digitala konferensen Framtidens sjöfart under onsdagen.

De svenska isbrytarna är 50 år gamla och slut.

- Det är skarpt läge nu. Vi börjar komma till vägs ände. Materialet är slut och det är brist på reservdelar, sa Anders Dahl, chef för isbrytningsenheten på Sjöfartsverket.

Enligt Anders Dahl är den svenska isbrytarflottan inte bara gammal utan också skör. Under senaste vintern inträffade flera haverier som kunde ha lett till problem för sjöfarten, om isvintern varat några dygn till. Problemen kunde lösas bland annat med insatser från finska isbrytare, som man samarbetar med.

Det ställs också större krav på nutidens isbrytare. En sjöfartsnäring med större fartyg kräver att isbrytarna kan bryta bredare rännor, upp till 32 meter. Idag behövs det två isbrytare i bredd för att klara det. Dessutom förutsätter en hållbar och fossilfri drift att gamla isbrytare ersätts av nya.

Alla är överens om att det krävs nya isbrytare. Frågan är hur de ska finansieras. En ny isbrytare är en investering på cirka 1,7 miljarder kronor. Tre nya isbrytare innebär därmed en investering på 5 miljarder kronor. I regeringens infrastrukturproposition som kom i april finns det inte med någon satsning på nya isbrytare.

Vid den digitala konferensen talade också Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, Slamak Jalali, rådgivare till Motorways of the sea, Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket, Jarkko Tovola, chef för sjöfartsenheten på Trafikledsverket i Finland, Anders Hermansson, vice vd för Svensk Sjöfart och Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare som också var arrangör av konferensen.