De vill ha akademisk utbildning till Gällivare

Gällivare Delägarna i Ekonomiteamet i Norr AB vill se större möjligheter till att skaffa sig akademisk utbildning i Gällivare.

Tre av de fyra delägarna utbildade sig på orten när Ekonomprogrammet i Gällivare tidigare gavs på distans mot Luleå Universitet. Efter några års arbetslivserfarenhet som redovisningskonsulter startade de eget.

Utbildade ekonomer är en bristvara i kommunen och kompetensbehovet antas bli än större framöver.

– Det finns alltid en fara om personer som trivs i Gällivare och vill bo här inte kan utbilda sig på orten. Hinner man vara borta ett antal år så är det inte så självklart att man kommer tillbaka, man kanske träffar sin partner och livet rör på sig. Vi behöver erbjuda fler personer möjligheten att stanna och utbilda sig här, säger Marléne Eriksson, en av grundarna av Ekonomteamet i Norr AB.

De andra delägarna är Hanna Wennström, Emelie Larsson, Rebecca Bertlin och Anna Sejnell.

De erbjuder tjänster inom bokföring, bokslut, deklarationer och ekonomisk rådgivning. En utmaning för företaget att växa på sikt är att hitta medarbetare med rätt kompetens, utbildade ekonomer.