20 studenter sommarjobbar åt industrin

Luleå LTU Business startar nu sin sommarsatsning där 20 universitetsstudenter, coachade av affärsutvecklare ska arbeta på uppdrag av gruvindustrin och rymdindustrin.

LTU Business Sommar genomförs varje år och är ett nio veckor långt program där studenter, främst från LTU, arbetar med idéutveckling och kommersialisering på uppdrag av företag och med stöd av LTU Business affärsutvecklare.

I sommar arbetar studenterna nom fyra områden: gruvinnovation, rymdinnnovation, startup och impact lab. I temat impact lab arbetar teamen med valfri utmaning som har koppling till samhälle och hållbarhet.

På grund av pandemin genomförs programmet helt digitalt i år.

– Vi har digitaliserat utbildnings- och arbetsmaterialet och alla träffar sker över nätet. Det gör att studenterna kan skapa samma goda nytta som tidigare år, men på ett säkert sätt från sina hemorter på olika håll i landet, säger Karoline Pettersson, affärsutvecklare på LTU Business.

Programmet finansieras av Stiftelsen Företagande i Luleå, Luleå tekniska universitet, Vinnova, Swedish Mining Innovation och genom rymdutvecklingsprogrammet RIT2021.