Byggelement satsar på gröna transporter i Norrland

Luleå Peabs dotterbolag Byggelement investerar 15 miljoner kronor i nya lastbilar och lastbärare.

Byggelement leverar stomsystem och betongelement över stora delar av landet.

Genom att investera 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage med liftar för självlastning på järnvägen och hundratalet lastbärare med standardiserade mått kommer fler transporter att kunna genomföras på tåg.

Transporterna kommer framförallt ske från Byggelements fabriker i Ucklum och Katrineholm och vara riktade norrut.

– Vi har transporterat på järnväg i många år men nu kommer det att öka eftersom de nya lastbilarna och lastbärarna är optimerade för att passa ihop med tågtransporter. Det öppnar också marknaden i Norrland eftersom det tidigare inte varit ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra så långt med lastbil, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem som består av Byggelement, Smidmek och K-System.

Annons