Handelskammaren lyfter miljardinvesteringar i remissvar

Luleå Norrbottens Handelskammare skriver om kommande miljardinvesteringar i Norrbotten i sitt remissvar till regeringens kommande infrastrukturproposition.

Fram till 2040 väntas investeringar i Norrbotten på över 700 miljarder kronor, de största investeringar som någonsin gjorts i regionen. Därför är det viktigt med en transportinfrastruktur som klarar framtidens transporter.

Det är budskapet från Norrbottens Handelskammare när man nu skriver remissvar till regeringen.

-För att pågående och kommande investeringar på totalt 700 miljarder i Norrbotten ska nå sin fulla potential måste investeringar göras i hållbar och effektiv infrastruktur, detta för att företagen ska vara konkurrenskraftiga om 20 år och det internationella perspektivet måste få större utrymme i nationella planen, genom fokus på korridorer, noder och flöden, säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare.

I remissvaret skriver handelskammaren:

- Vägnätet är en förutsättning för utveckling i hela regionen. Vi vill se fortsatta satsningar på de statliga vägarna och utbyggnaden av BK4 (tyngre och längre fordon) samt laddinfrastruktur i hela landet.

- Skapa incitament för omlastning till mer energieffektiva trafikslag genom att utveckla hamnar, terminaler och samlastning samt anpassa regelverk och avgiftssystem för de olika trafikslagen.

- Genomför investeringen fullt ut i den nordligaste Core Net hamnen, Malmporten Luleå.

- Slutför påbörjade infrastrukturinvesteringar, bygg hela Norrbotniabanan Umeå-Skellefteå-Luleå under planperioden, 2030. En sammanhängande kustjärnväg är en förutsättning i och med det ökade godstransportflödet med 50 procent fram till 2040.

- De regionala flygplatsernas roll i transportsystemet för tillgängligheten i hela landet samt förutsättningar och finansiering saknas i inriktningsunderlaget. Kommunerna tar idag ett stort ansvar genom att upprätthålla dessa flygplatser och därför behöver statens roll förtydligas.