NCC ska bygga vätgaslagret i Luleå

Luleå NCC har fått i uppdrag av Hybrit Development att anlägga bergrummet för vätgaslagring som ska byggas i Svartöberget. Ordern är värd 40 miljoner kronor.

NCC:s uppdrag är att bygga det bergrum på cirka 100 kubikmeter där vätgasen ska lagras. Bergrummet ska kläs med ett tätskikt. Arbetet utförs under jord. Lagrets högsta nivå ligger cirka 30 meter under markytan. Ovan jord ska en kompressoranläggning byggas.

– NCC har tidigare erfarenhet av att bygga bränsleanläggningar och gaslager i bergrum och dessa erfarenheter tar vi med oss till detta spännande projekt. Vi ser fram emot att tillsammans med Hybrit Development bygga en pilotanläggning som möjliggör fossilfri stålproduktion i framtiden, säger Stefan Olsson, produktionschef på NCC Infrastructure.

Parterna har redan planerat projektet och nu inleds byggandet som ska vara klart under första kvartalet 2022.

Vätgaslagret är en viktig del av Hybrit-projektet. Med hjälp av lagrad vätgas kan man säkra tillgången på el till ståltillverkningen. Vätgasen tjänar som buffert. När det är gott om el produceras vätgas och när det är ont om el används vätgasen.