Viss optimism bland Norrbottens företag

Norrbotten Tufft läge för många, men viss framtidstro, enligt Norrbottens handelskammares rundringning.

Undersökningen genomfördes i oktober som 100 telefonintervjuer med företag i samtliga Norrbottenskommuner.

– Vi kan konstatera att Covid-19 har påverkat många branscher och dess värdekedjor. Av de intervjuade företagen svarade 70% att omsättningen hade minskat. Minskningen syns i samtliga branscher men som tidigare har besöksnäringen och små företag drabbats hårdast. Fortsatta restriktioner och stängda gränser, främst till våra grannländer Norge och Finland, bedöms ha stor påverkan på Norrbottens näringsliv, säger Elin Stenvall, Norrbottens handelskammare

Enligt handelskammarens undersökning finns en framtidstro, uttryckt i att 60 procent av de intervjuade företagen planerar att investera inom det kommande året.

– Norrbotten är en stark tillväxtregion och detta är en tydlig signal om att länet fortsätter att attrahera investeringar och etableringar. Investeringar kopplade till innovationer, hållbarhet och infrastruktur är alla viktiga ingredienser för att våra företag i Norrbotten ska kunna vara konkurrenskraftiga idag och om 20 år, säger Elin Stenvall.

76 procent av företagen i undersökningen hade genomfört någon form av omställning under pandemin, som att anpassa produkt, tjänst eller genom att söka nya marknader.