Hållbara transporter blir allt viktigare

Luleå Hållbara transportlösningar är viktiga för omställningen till hållbarhet och förutsättningen för att skapa utveckling, jobb och exportframgångar, framhölls under Logistikdag Norr, där bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth deltog.

Nystart för framtidens transportsystem var temat för onsdagens digitala konferens Logistikdag Norr, som arrangerades av Norrbottens Handelskammare. 

En av talarna som framhöll vikten av smarta och bra transporter var infrastrukturminister Tomas Eneroth:

- Pandemin har lärt oss hur viktigt det är med fungerande godstransportsystem. De transporterna blir extra viktiga när vi inte kan resa, sa Tomas Eneroth och nämnde livsmedel och läkemedel som exempel på vikten av fungerande logistik.

Infrastrukturen är avgörande för bostadsbyggande och stora industrisatsningar som batterifabriken Northvolt och Hybrits framtida produktion av fossilfritt stål, vilka kräver smarta och hållbara transportlösningar, sa Tomas Eneroth och nämnde satsningar på E10:an, Malmbanan, Malmporten och Norrbotniabanan.

Även Mattias Goldman, hållbarhetschef på Sweco, framhöll vikten av att satsa på klimatsmarta och hållbara lösningar för att öka företagens konkurrenskraft. Enligt honom har det arbetet hos företagen inte avstannat på grund av pandemin, snarare tvärtom.

- Hållbarhetsarbetet har skärpts under coronapandemin, sa Mattias Goldman.

Både Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Umeå, och Cecilia Malmström före detta EU-kommissionär, numera gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg, kom in på norra Sveriges viktiga position och möjligheter i framtiden.

- Samarbetsprojektet Hybrit i Norrbotten ligger längst fram när det gäller att kunna framställa fossilfritt stål.   Hybrit är en möjlighet för hela världen att kunna framställa stål utan att behöva bidra till koldioxidökningen i atmosfären, sa Erik Bergkvist, EU-parlamentariker som tidigare varit regionråd i Västerbotten.

Enligt Cecilia Malmström kan företag i norra Sverige spela en viktig roll i de viktiga samarbeten mellan företag, de allianser som utvecklas nu. Ett exempel är batterialliansen.

- Northvolt i Skellefteå ses som en modell för hur EU kan arbeta i framtiden, och också vätgasalliansen där Hybrit är världsledande. Det finns väldigt mycket spännande här där norra Sverige verkligen kan sätta sig ytterligare på kartan, sa Cecilia Malmström.