Pandemin slår fortfarande hårt mot regionens företag

Luleå En ny enkät från Norrbottens Handelskammare visar att coronakrisen fortsatt hårt pressar Norrbottens näringsliv. Regeringens stödpaket har hittills inte gett effekt för de små företag som enligt enkäten drabbas hårdast av krisen.

Enkäten är gjord i samarbete mellan Norrbottens Handelskammare, Företagarna, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten.

-Vi kan konstatera att Covid-19 fortsätter att slå hårt mot näringslivet i Norrbotten, säger Linda Nilsson vd för Norrbottens Handelskammare.

Enligt de 289 svarande företagen har coronakrisen gjort att över 70 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Enketen bekräftar också bilden av att besöksnäringen och små företag drabbats hårdast.

Fler av företagen har vidtagit åtgärder som permitteringar och varsel i maj jämfört med i mars. Antalet företag som bedömer att de påverkats negativt av Covid-19 ligger kvar på cirka 80 procent.

-I vår dialog med företagen de senaste veckorna har fortsatt visat att besöksnäringen, hotell och restauranger drabbas väldigt hårt. Även gränshandeln med Norge och Finland, som är jätteviktig för många av våra företag i Norrbotten, påverkas negativt. I Norrbotten har vi också många företag som är underleverantörer till fordonsindustrin vilka har det jättejobbigt, säger Linda Nilsson.

- Det handlar om både effekten just nu där företagen fortsättningsvis har likviditetsproblemen men bedömningen är dock fortfarande att Covid-19 kommer att ha stor betydelse för företagens verksamhet på lång sikt.

Enkäten visar att 80 procent av företagen har påverkats negativt direkt eller indirekt. Efterfrågan har minskat för två tredjedelar av företagen medan fyra procent har haft ökad efterfrågan. Kassaflödet har påverkats negativt för 60 procent av företagen. Bland de som tagit del av stöden är det vanligast att man nyttjat möjligheterna till subventioner vid korttidspermittering.