Handelskammare vill ha mer pengar till upphandlat flyg

Luleå

Det behövs mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet, skriver Norrlands fyra Handelskammare i ett brev till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan.

Man påpekar att i den nya exportstrategin som presenterades av regeringen i december nämns inte flyget eller ens behovet av en utveckling till en hållbar infrastruktur. Trots flygets betydelse för glest bebyggda regioners exportmöjligheter.

- Det är viktigt att staten tar en mer proaktiv roll för flygets klimatomställning. I upphandling kan större krav på minskat utsläpp ställas. Vi måste öka innovationsgraden och skynda på omställningen och utvecklingen av svenskt flyg och hållbara flygbränslen. Vi måste sikta mot ett fossilfritt flyg, precis som tåg och bilar har utvecklats, och inte mot ett flygförbud. Våra företag måste vara konkurrenskraftiga och ha möjligheter till expansion och export och där är flyget viktigt för en ökad tillväxt för oss som ligger i toppen av Europa, säger Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare.

Många företag i norra Sverige har internationella kunder, ägare, leverantörer och anställda. Här finns också en växande besöksnäring som omsatte 7,1 miljarder kronor 2018. Flyget är mycket viktigt för hela samhället, men för exporterande företag är den ofta särskilt viktig, skriver man i brevet.

 

- Det är såklart mycket positivt att fler väljer att åka tåg och att intresset för hållbart resande ökar. Samtidigt kommer flyget alltid vara viktigt och måste utvecklas. Därför är det olyckligt att detta inte finns med i exportstrategin, säger Linda Nilsson.