Site vill undvika byggmissar med 3D-scanning

Luleå Konsultförtaget Site, Svensk industriteknik, erbjuder en metod för att med 3D-scanning undvika byggmissar och kommunikationsbrister i industrin.

Konsultföretaget Site arbetar med management och konstruktion inom flera verksamhetsområden i industrin. Nu utökar man sina tjänster med 3D-scanning för att kunna erbjuda kunderna kostnadseffektiva projekt.

– Vid ett platsbesök kan vi med hjälp av 3D-scanning fånga upp allt inom synligt räckhåll och kan tidigt i projektet kommunicera med högsta möjliga klarhet och precision. Därmed undviks kostsamma missförstånd och vi kan presentera de mest gynnsamma lösningarna för våra kunder, säger Fredrik Kroll, delägare i Site.

Med 3D-scanning går det att återskapa en komplex miljö i ett digitalt format med stor noggrannhet. En 3D-scanning samlar in stora mängder data på en bråkdel av den tid det tar vid användning av konventionella mätmetoder.
– Vi använder 3D-scanning för projektering, vidareutveckling och konstruktion av alla typer av miljöer, med tung industri och byggnader som de vanligaste applikationsområdena, säger Fredrik Kroll.