Samarbete om att fånga koldioxid

Kalix LTU och Billerud Korsnäs har fått tio miljoner kronor från Energimyndigheten till ett unikt projekt där man ska ta fram teknik för att fånga koldioxid från industrin för att lagra i berggrunden.

– Det unika är att vi använder industrins egna biprodukter för att fånga koldioxiden och att vi för första gången undersöker potentialen för en landsomfattande landbaserad geologisk lagring av koldioxid i Sverige, säger projektledaren Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Det handlar om att fånga in så kallad biogen koldioxid som bildas när biomassa förbränns vid Billerud Korsnäs produktionsenhet i Karlsborg, så att gasen inte når atmosfären. Med hjälp av teknik som utvecklas vid Luleå tekniska universitet och förpackningsföretagets egna biprodukter ska forskare inom biokemisk processteknik fånga in den biogena koldioxiden.

Därefter omvandlas gasen till bikarbonater, som är en vattenlöslig form av koldioxid. Den är därmed säkrare att pumpa ner för lagring i berggrunden.

Forskarna vid LTU ska undersöka var i Sverige det finns en berggrund som reagerar med koldioxid och bildar karbonatmineral som binder koldioxiden.