Brexit för norrbottniska företag

Luleå Nu närmar sig Brexit. Om vad det betyder för norrbottniska företag handlade ett seminarium hos Norrbottens Handelskammare under onsdagen.

Ett tjugotal exporterande företag deltog, bland annat Billerud Korsnäs och Polarbröd.

Anneli Wengelin, Kommerskollegium, konstaterade att det blir ett Brexit och det ska vi utgå ifrån, om det inte händer något avgörande nytt.

Hon gick igenom vad norrbottniska företag ska tänka på inför den nya situation vi står inför. Det troliga är att ett utträdesavtal träder i kraft i november eller januari. Det innebär i så fall att ingenting förändras under nästa år som blir en övergångsperiod. Det nya gäller från januari 2021.

Och då gäller det för företag som exporterar till Storbritannien att inse att det kommer att bli krångligare och dyrare med längre ledtider och en besvärlig oförutsägbarhet. Fördyringen består inte bara av tullar utan av ökade avgifter som kommer att motsvara några procent av transaktionsvärdet.

Råden till exporterande företag är:

- Analysera företagets exponering mot Storbritannien.

- Kolla vad som gäller för företagets varor och tjänster.

- Skaffa och förbered registreringar och tillstånd som behövs.

- Förbered hur störningar ska hanteras.

Exporterande företag har ett år på sig att göra detta om det blir ett snabbt utträdesavtal. Blir det inget utträdesavtal kommer det nya att börja gälla direkt, utan övergångsperiod.