Ambassadören manade till lugn om Brexit

Luleå Under tisdagen deltog Storbritanniens Sverigeambassadör David Cairns i ett möte med norrbottniska företag. Han manade till lugn när det gäller oron i Norrbottens näringsliv för konsekvenserna av Brexit.

- Ha tålamod med oss och vår politik. I slutändan blir det bättre än vi befarar. Vi hoppas att vi på 10- och 20 års sikt fortfarande kommer att vara nummer tre, sa ambassadör David Cairns och anspelade på att Storbritannien nu är den tredje största exportmarknaden för det norrbottniska näringslivet.

För Norrbotten står mycket på spel. Länet exporterar för 5 miljarder kronor till Storbritannien. Enligt David Cairns kan oron för Brexit ställa till det mer än Brexit när det väl genomförs. 

Oron för Brexit riskerar att leda till att investeringar och satsningar på den engelska marknaden ställs in eller skjuts på framtiden. Det finns ingenting företag tycker mer illa om än osäkerhet om vad som gäller. Och nu är det ingen, varken i Norrbotten eller Storbritannien som vet vad som kommer att gälla.

Riskerna är olika för olika företag. Enligt David Cairns kan man dela in företag i tre kategorier när det gäller vilka konsekvenser Brexit kan få:

En del företag påverkas inte alls, en del kan drabbas av administrativa svårigheter med regler och annat, och en del företag kommer att få problem med leveranser, transporter och lagerhållning.

Flera norrbottniska företag deltog på mötet som arrangerades av Norrbottens Handelskammare: Gemometrics, Stenvalls Trä, Polarfönster och Hill-Rom Liko. Med var också Tandon Hildebrand, ett företag i London som hjälper svenska företag att etablera sig i Storbritannien. David Cairns har under två dagar besökt Luleå.