Norrbottniska företag förbereder sig för Brexit

Luleå Alla företag som exportera till Storbritannien måste förbereda sig på en ändrad verklighet hur det än går i de pågående Brexitförhandlingarna, enligt Anneli Wengelin, Kommerskollegium, som besökte Luleå under torsdagen.

- Hur det än blir, så kommer det inte att kunna fortsätta som nu. Förutsättningarna ändras radikalt och kräver anpassningar, säger Anneli Wengelin.

Administrationen av export till Storbritannien, med registreringar och tulldeklarationer, kommer att ta längre tid, man räknar med att det ökar kostnaderna med cirka 3 procent. Till det kommer nya tullar på vissa varor.

Anneli Wengelins råd till exporterande företag var: Analysera företagets exponering mot brittiska marknaden, skaffa nödvändiga registreringar, förbered er för att hantera störningar.

Vid mötet i Luleå som arrangerades av Exportsamverkan Norrbotten deltog några norrbottniska företag som berättade hur de förbereder sig för Brexit.

- Vi förbereder oss för "hard Brexit" och räknar med längre ledtider ut till kunderna. Konsekvensen blir färre direktleveranser till kunderna och mer till lager, sa Niklas Eriksson, Liko Hill-Rom vars försäljning till åtta procent går till Storbritannien. 

- Det blir som att sälja till Norge, eller USA eller Andorra. Vi började tidigt med export även utanför Europa. Det kan vara en fördel att ha ett tullager på företaget, sa Peter Hjortberger, Fällkniven.

- Vi är rustade för att hantera det praktiskt och räknar med ökade ledtider, kostnader och lagerhantering. Vi märker att man börjar avropa material och bygga lager. Vi ser en risk i att transportbranschen inte är rustad för en transporttröskel, sa Johan Lundbäck, marknadschef på Stenvalls Trä.

Anneli Wengelin konstaterade att de närvarande företagen var bättre förberedda än många andra företag hon varit i kontakt med runt om i landet.

Kommerskollegium är en statlig myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

Exportsamverkan Norrbotten är ett samarbete mellan Business Sweden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Exportkreditnämnden och Norrbottens Handelskammare.