Har vi rätt beslutsunderlag för Sveriges exportsatsning?

Krönika Lögn, förbannad dikt och statistik missgynnar Norrbotten när infrastruktursatsningar ska prioriteras, skriver Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare i dagens krönika.

Vi på Norrbottens Handelskammare rivstartar hösten med ett besök av Handelsminister Ann Linde för att diskutera Sveriges kommande exportstrategi, Hela Sverige Exporterar! Ett mycket bra val av henne att först komma till Norrbotten. Norrbotten ligger inte bara i toppen av Europa, geografiskt, Norrbotten är också i toppen av Sveriges exporterande län avseende ökning av exportutvecklingen, enligt den senaste statistiken.

Under 2018 exporterade Norrbottens företag för 32 miljarder, vilket innebär att Norrbottens län hamnar på en 11:e plats av 21 län i Sverige. Sett till exportvärde per person hamnar vi på en sjundeplats i Sverige. Kom ihåg dessutom att Norrbotten har 250.000 invånare på en yta av 25 procent av Sveriges totala yta. Var inte Norrbotten i topp med en så stor export? Nej, Stockholms län ligger i topp. Hur kan detta komma sig?

Lögn, förbannad dikt och statistik är svaret. Alla exporterande företag rapporterar in sin export, Intra stat, till SCB, som är grunden för sammanställningen i Sveriges BNP. Under mina år som delägare i familjeföretag, inom sågverksindustrin och där vi exporterade 90 procent av produktionen, har jag rapporterat in en mängd siffror till SCB. Inrapporteringen registreras där huvudkontoret är placerat. Här är problemet. Har Billerud Korsnäs huvudkontor i Norrbotten? SCA? Smurfit Kappa? Gestamp Hardtech? Scania? Svar, nej! De har sina huvudkontor på helt andra ställen och rapporteringen är inte per produktionsort.

Nästa fråga som politiker och övriga ansvariga måste ställa:

Är det verkligen rätt bild som Sveriges politiker och beslutfattare har för infrastruktur-investeringar i Norrbotten? Om Norrbotten har en felaktig statistikinformation för infrastruktur-investeringar hur kommer då exportsiffrorna med korrekt underlag i framtiden?   Är det inte på tiden att vi får rätt underlag och då förslagsvis rapportera per produktionsort? En ändring måste till snarast för att politikerna får en rättvisande bild. Exporten för Norrbotten och för hela Sverige AB är oerhört viktig. I och med globaliseringen innebär det att världens ekonomier blir allt mer sammankopplade. Detta skapar enorma möjligheter för våra företag i Norrbotten och hela Sverige men konkurrensen är stenhård och därför måste rätt insatser göras. Där är infrastrukturen helt avgörande men för att rätt infrastruktursatsningar ska göras måste rätt underlag finnas till våra beslutsfattare! Det är nu år 2019, detta måste kunna lösas!

När vi tittar på den nya exportstrategin, Hela Sverige Exporterar är målet, så klart, att exporten ska öka. Vi träffar en stor mängd företag runt om i Norrbotten och det vi ser som ett stort hinder för expansion och internationalisering är finansieringen. Att gå in på nya marknader är både riskfyllt, men framför allt kostar det pengar. En felsatsning kan vara helt förödande för all framtid för företaget och företagaren!

I dag haltar detta stödsystem. Det behövs ett konkurrenskraftigt komplement till små- och medelstora företag för att dessa företag ska få ett bra komplementerande stöd i sin exportsatsning, när de ska gå till sin lokala bank. Vi på Norrbottens Handelskammare vill se ett komplement så som Svensk Exportkredit är till stora bolag i Sverige. Svensk Exportkredit arbetar främst med företag med en omsättning över 200 miljoner. Ska vi arbeta efter Sveriges nya exportstrategi, Hela Sverige Exporterar, där vi bokstavligen ska satsa och hjälpa våra små- och medelstora företag till ökad export behövs detta utökade uppdrag till Svensk Exportkredit. Detta har vi tydligt från Norrbottens Handelskammare annonserat till handelsminister Ann Linde. 

Vi i Norrbotten förespråkar tempo och verkställighet. Med dessa två viktiga och konkreta insatser, rätt underlag för rätt infrastruktursatsningar och anpassade ekonomiska smörjmedel för exportsatsningar till de små- och medelstora företagen, för att nå upp till Sveriges exportstrategi, Hela Sverige Exporterar, ser vi framemot regeringens verkställighet!

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare