Invigning av nytt samarbete i Norrbotten som ska gynna export

Luleå Under tisdagen invigdes det nya samarbetet Regional Exportsamverkan Norrbotten. Samtidigt lanseras en ny webb för företagare i Norrbotten.

I och med det har även Norrbotten en statligt finansierad satsning för att underlätta för företag som vill satsa på export. I de flesta län är det redan på plats.

Meningen är att intresserade företag snabbt ska få hjälp att komma till rätt person i ett nätverk som består av de samarbetande organisationerna  Norrbottens Handelskammare, Almi, Enterprise Europe Network (EEN), Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN), Region Norrbotten och IUC Norr. Norrbottens Handelskammare är samordnare.

Samtidigt lanseras en undersida på webben verksamt.se, som riktar sig till företag i Norrbotten, verksamt.se/norrbotten.

Invigningstalare var Oscar Stenström, statssekreterare hos handelsminister Ann Linde. Andra talare vid invigningen som hölls ombord på M/S Symfoni i Norra hamn i Luleå var Sabrina Suikki, Gemometrics, Daniel Enström, Mobilaris, David Sundström, Region Norrbotten och kommunalrådet Niklas Nordström, i egenskap av ordförande för Business Sweden.

Sju av gruppledarna i Region Norrbottens fullmäktige deltog också (V, S, M, L, MP och C). De var helt överens om exportens betydelse och vikten av att främja den.

Verksamt.se är en webb som drivs gemensamt av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.