Företagandet skiljer inte mellan män och kvinnor

Luleå En studie vid LTU visar att det inte är någon skillnad mellan mäns och kvinnors företagande.

Studien ”VC stereotypes about men and women aren’t supported by performance Data”  publiceras i Harvard Business Review. 

i den granskas nyckeltal för 126 bolag som sökt offentlig finansiering. Av dem drevs 43 procent av kvinnor och 57 procent av män. Resultatet visar ingen skillnad mellan hur företagen presterar. 

Men de fördomar som styr de offentliga finansiärerna säger att det är stora skillnader. Kvinnor anses vara mer tveksamma till att låta företaget växa, vill inte satsa på hög tillväxt, deras företag underpresterar, de är försiktiga inte riskbenägna. Men de offentliga finansiärernas fördomar är fel.

– Vi har gjort en unik studie som matchar föreställningsdata med redovisningsdata. Våra resultat visar att föreställningarna inte har någon grund i verkligheten – de är som trollen som spricker i solen, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Fördomarna mot kvinnligt företagande får konsekvenser. Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet om hur offentliga svenska finansiärer uppfattar män och kvinnor som söker kapital, har visat att kvinnliga entreprenörer i snitt fick 25 procent av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över hälften.

– Den här typen av föreställningar som vi har identifierat får konsekvenser. Det faktum att du är kvinna som söker finansiering aktiverar ett mindset redan från början; om vad ansökan innebär och om vad finansiärerna tror att det finns för potential att få avkastning. Det är väldigt viktigt att kunna se bortom de här stereotypa föreställningarna, säger Malin Malmström.