Debatt: Handelskammaren om infrastrukturplan

Norrbotten Norrbottens handelskammare ifrågasätter om prioriteringarna är de rätta i den nyligt presenterade planen för 2018-2029.

Vi på Norrbottens Handelskammare har varit försiktigt positiva till de samtal vi har haft med infrastrukturministern och med Trafikverket. Vi ser att huvuddelen av objekten som har varit under diskussion finns med men, där flera ligger väldigt sent i programperioden.

Ett tidsmässigt glapp gällande Norrbotniabanan är självklart inte till fördel för vår region och våra företag som verkar på en globalmarknad. Att få en kontinuitet i planering så väl som i genomförande ser vi som ett kostnadseffektivt sätt som resulterar i mer infrastruktur för pengarna.

Att Malmbanan och Inlandsbanan dessutom hamnar på bristlistan tycker vi är mycket olyckligt. Slutligen kan man fråga sig, är det verkligen rätt infrastruktursatsningar och prioriteringar som görs då våra beslutsfattare inte har ett underlag som ger rätt siffror för exporten från vår region då exportsiffrorna baseras på var huvudkontoren är placerade.

Linda Nilsson, vd, Norrbottens handelskammare.