Nya forskningsprojekt ska lagra koldioxid

Luleå Tre forskare från Luleå tekniska universitet ingår i det europeiska forskningssamarbetet BioRECO2VER.

BioRECO2VER är finansierat genom EU och ska minska utsläpp från industrier genom nya storskaliga och miljövänliga metoder, enligt ett pressmeddelande från LTU. Utöver det europeiska samarbetet ingår universitetet också i två andra projekt, bland annat med Umeå universitet.

– Det här är nya innovativa metoder med hög potential att kunna tillämpas inom ett område som är en global angelägenhet, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik.

Universitetet i Luleå ska visa att det går att fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaser med biokemiska metoder.

– Sedan ska andra forskare i Europa omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storskalig nivå, säger Ulrika Rova.