Krönika: Linda Nilsson och Robert Forsberg

Tänk om framsynthet och insikt kan spilla över

Krönika Vi vill bli bjudna till seminarium om gränsöverskridande möjligheter, skriver Linda Nilsson och Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare i veckans krönika.

60 procent av all råvaruexport från Sverige kommer från norr. Huvuddelen av nationella godstransporter på väg från Nordnorge till Sydnorge går på svenskt vägnät.

Den 10 november har första avgången av ett godståg från Finland mot Asien och Kina lämnat Kouvula bangård. Veckovisa transporter där de större transportörerna redan köpt upp den kapacitet som kan erbjudas fram till årsskiftet, Finland – Kina, är redan gjord.

Förhandlingar där Norrbottniabanan blir en del i en järnvägslänk som binder samman norra och södra Europa förs på EU-nivå.

Allt detta visar på hur svensk satsning på infrastruktur samtidigt blir en satsning på det globala transportsystemet.

I Sverige är vi inne i en period då vi beslutar om satsningar på det nationella infrastruktursystemet fram till 2029. När vi samtidigt ser hur våra kommande investeringar också blir en del i ett globalt blodomlopp för transporter blir det självklart att en djup dialog och fördjupad samverkan mellan våra grannländer i norr borde vara en självklarhet när vi gör våra långsiktiga transportplaner.

Den 15 – 16 november genomförde Länsstyrelsen i Norrbotten  och Interreg Nord en samverkanskonferens ”Boarderless Opportunities” där man lyfte fram goda exempel kring gränsöverskridande samverkan. Under dessa dagar såg man även framåt genom att aktivt engagera unga människor från de nordiska länderna för att få deras syn på hur gränslös samverkan bygger framtiden.

Tänk om denna framsynthet och insikt kring samverkan även spiller över på beslutsfattare och tjänstemän på Trafikverk och Transportstyrelse. Att vi skulle få uppleva en bred inbjudan till ett gränsöverskridande samverkans-seminarium där vi diskuterar samverkan och gemensam utveckling av den infrastruktur vi tillsammans nyttjar i norra Europa.

Inbjudan, i närtid, mottas tacksamt.

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Robert Forsberg, ordförande Norrbottens Handelskammares logistikråd.