Debatt

DEBATT: Våra företag kan delvis andas ut

Luleå En seger för norrländskt näringsliv. Så beskriver representanter för Norrbottens logistikråd och handelskamrarna i norra Sverige regeringens beslut att inte införa den nya vägskatt som en utredning föreslagit.

Regeringen backar på förslaget till vägslitageavgifter redan innan det presenterats. De fyra nordligaste Handelskamrarna har genom sitt aktiva arbete lyckats påvisa hur orimligt de samlade effekterna av pålagor på transporter slår för de som har längst avstånd till marknaden. Ett ålderdomligt tänk där avstånd blir bestraffade har genomsyrat de tankar som byggt ett tilltänkt avgiftssystem för vägtransporter. Regeringens vision om att till 2045 nå ett nollutsläpp till atmosfären är en vision många av våra medlemsföretag delar, men vägen dit kan inte gå genom att avstånden beskattas utan att premiera de som redan i dag utvecklar ett klimatsmart logistikflöde.

Tillsammans med våra olika råd och utskott som arbetat hårt mot skatten gläds vi åt tillbakadragandet men ser fortfarande att vi noggrant måste följa frågan och utvecklingen när det gäller modellen för att beskatta transporter. Tillsammans har vi pekat på hur utvecklingen av tunga transporter måste gå mot ett mer klimatsmart system, liksom hur ett nyttjande av de bästa och mest miljövänliga transportsystem som finns att tillgå i dag skall premieras. Tillsammans har vi över 1 200 medlemsföretag och flertalet av dem kan nu delvis andas ut, flera hundra miljoner i ökade transportkostnader fanns som extrakostnad i det förslag som var på väg att presenteras.

- För oss på Billerud Korsnäs riskerade vi att öka transportkostnader med över 13 miljoner årligen. Arbetet som lagts ned i vårt logistikråd där vi kunnat visa på hur fel det är att låta avstånd beskattas utan att tänka klimatsmart har gett resultat. Vi ser nu fram emot att kunna koppla oss mot det finska vägnätet och ta emot transporter med en max last på 74 ton, en åtgärd som ger mindre utsläpp och smarta transporter över gränsen. En klimatsmart åtgärd som välkomnas. Men i dag firar vi vår delseger, säger Björn Winsa råvaruchef på Billerud Korsnäs i Karlsborg.

Susanne Wallin, vd Norrbottens Handelskammare

Peter Forssell, vd Västerbottens Handelskammare

Oliver Dogo, vd Handelskammaren MittSverige

Andreas Garp, vd Mellansvenska Handelskammaren

Robert Forsberg, ordförande Norrbottens Logistikråd