Nina Rismalm

Inspiration för ökad export

Luleå Fler måste våga ta steget ut på den internationella marknaden, skriver Nina Rismalm i veckans krönika och berättar om tre initiativ för att främja export från Norrbotten.

Tillväxt, inspiration och goda förebilder!

Globaliseringen innebär nya möjligheter för företag att växa och bli konkurrenskraftiga. Med en liten hemmamarknad blir en internationell marknad allt viktigare för norrbottniska små och medelstora företag. I Norrbotten finns över 830 exporterande företag med erfarenhet av internationella marknader i större och mindre omfattning. Den tillväxt som ses hos våra norrbottniska företag kommer i huvudsak att finnas hos de små och medelstora företagen.

Vi på Norrbottens Handelskammare träffar hela tiden företagare som lyckas med sin export, import eller genom internationella investeringar. För att uppmärksamma dessa företag har vi instiftat ett nytt internationellt pris som syftar till att stödja och uppmuntra fler att våga satsa för att växa genom internationalisering. Vi i Norrbotten behöver fler entreprenörer som ger inspiration, praktisk kunskap och är goda förebilder. Därför ser vi fram emot att få dela ut det internationella handelspriset till ett norrbottniskt företag på Business Evening den 11 maj i Kulturens hus.

Men vad är det som skapar framgång internationellt och vad kan vi lära oss av de företag som har lyckats med sin internationalisering? Jag anser att det är vår uppgift som Handelskammare att skapa dessa kontaktskapande affärsnätverk för att få fler att våga ta steget ut på den internationella marknaden och underlätta för företag att nå nya marknader. Detta är något som våra medlemsföretag har uttryckt som ett stort behov av att kunna byta erfarenheter med andra i samma situation. Därför erbjuder vi tre olika möjligheter att lära mera om hur man kan lyckas med internationell handel och samtidigt utbyta erfarenheter med andra företag, företag som är villiga att dela med sig av sin kunskap.

Exporters club är en exklusiv klubb för Norrbottens Handelskammares medlemsföretag som arbetar på en internationell marknad. Syftet är att ytterligare utveckla kunskapen kring internationell handel för medlemsföretag som redan är aktiva på en exportmarknad och därmed ökat förmågan att gå in på nya marknader med större förutsättning att lyckas. Företagen delar med sig av sina erfarenheter och bidrar med kontaktvägar som kan vara till gagn för andra. Erfarenheter från företag blandas med expertråd från personer med gedigen internationell erfarenhet.

Doing business with… är ett koncept där vi fokuserar på fyra marknader; Norge, Finland, Kina och Tyskland. I detta forum får du råd från internationella experter, erfarenhetsutbyte från rutinerade företag och möjlighet att etablera kontakter på dessa marknader genom vårt internationella nätverk. Först ut är i Gällivare, där vi arrangerar Doing business with Germany den 23 maj.

Sweden on the Go är en webbplattform där företag som behöver internationell konsulthjälp kan söka den kvalificerade expertis de behöver. Denna plattform har tagits fram av sju svenska Handelskamrar för att stötta företagens internationalisering och export. Jag tror att om vi ökar urvalet och underlättar sökningar till professionella kontakter kan det vara ett sätt att hjälpa företag växa internationellt.

Jag hoppas att ni företagare vågar ta steget, se möjligheten, nyttjar det kompetensnätverk och internationella nätverk som finns att tillgå! Heja företagare i Norrbotten!

Nina Rismalm

Kommunikationsansvarig och projektledare på Norrbottens Handelskammare