74 tons bruttovikt klubbad av riksdagen

Stockholm Sedan tidigare har 220 mil vägar föreslagits öppnas upp för tyngre lastbilar i Norrbotten och Västerbotten.

Efter riksdagens beslut att säga ja till regeringens förslag om en tyngre bärighetsklass, BK4, ligger nu bollen hos Trafikverket. I det tidigare arbetet har Trafikverket pekat ut 220 mil vägar i Norrbotten och Västerbotten som lämpliga.

Riksdagen valde att inte ta med en formulering i regeringsförslaget kring att den nya bärighetsklassen bara får användas där transport via järnväg eller sjöfart inte är möjlig.

- Vi är oerhört glada för effektivare transporter, minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet och bättre konkurrenskraft för våra företag i norra Sverige, säger Susanne Wallin, vd Norrbottens Handelskammare, i en kommentar till beslutet.

Annons