Handelskamrar i norr stöder Arctic Connect

Luleå Handelskamrarna i Troms, finska Lappland, Uleåborg och Norrbotten stödjer planerna på Arctic Connect, en ny digital motorväg genom Arktis till Asien.

Arctic Connect är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland för att skapa en ny digital motorväg mellan Europa och Asien.

Projektet ska ge Sverige och svenska företag snabbare och säkrare kommunikation med den asiatiska tillväxtmarknaden, vilket möjliggör nya affärsmöjligheter i både Europa och Asien.

Projektets partners är IT Norrbotten (Sverige), Cinia (Finland), Bredbandsfylket Troms (Norge) och Polar Net (Ryssland). 

Under Almedalsveckan kommer två seminarier om projektet att hållas, arrangerade av IT Norrbotten. IT Norrbotten ägs av Norrbottens 14 kommuner och Region Norrbotten.