Upphandlingsdagen en viktig mötesplats

Luleå Under onsdagen arrangerades Upphandlingsdagen i Luleå. Ett forum för ökad kunskap men också en viktig mötesplats, enligt Magnus Lindqvist, regionchef på Sweco och med i Norrbottens Upphandlingsråd som tillsammans med Norrbottens Handelskammare arrangerar dagen.

- Man får lyssna på föredrag inom aktuella områden och man har också möjlighet att under halva dagen själv välja de föredrag som intresserar mest. Jag vill också lyfta fram mötesplatsen som sådan, det är ett utmärkt tillfälle att träffa branschfolk, skapa kontakter och nätverk samt utbyta erfarenheter, säger Magnus Lindqvist.

I Norrbottens upphandlingsråd samverkar aktörer från näringsliv och offentlig sektor för att utveckla de offentliga upphandlingarna till nytta för både leverantörer och beställare.

- Jag brukar säga att min målsättning är att vi som verkar i Norrbotten ska göra fler och bättre affärer, och då menar jag både leverantörer och beställare, det ska vara en win-win-situation, säger Magnus Lindqvist.

Förutom att arrangera Upphandlingsdagen och seminarier, så erbjuder man utbildningar för inköpare och leverantörer, och individuell rådgivning till företag.

- Jag är övertygad om att vi har bidragit till ett ökat intresse och en ökad kompetens inom offentlig upphandling. Jag tror att vi har hjälpt leverantörer att vässa sina erbjudanden och att skriva bättre anbud.

Magnus Lindqvist tycker att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller upphandlingar.

- Jag har naturligtvis bäst uppfattning inom teknikkonsultbranschen där jag själv verkar. Jag tycker att trenden är god och att flera offentliga beställare anstränger sig för att göra bra upphandlingar, säger han.

Ett problem är att det oftast är ensidigt fokus på priset, och för lite hänsyn tagen till kompetens när anbud jämförs.

Enligt Magnus Lindqvist är det viktigt för företag att inför en upphandling förtydliga förfrågningsunderlaget. För upphandlande myndigheter är det viktigt att våga utvärdera kompetens.

- Jag måste lyfta fram Luleå kommuns senaste ramavtalsupphandling som ett gott exempel där de redan i förfrågningsunderlaget hade satt bra timarvoden och leverantörerna utvärderades till 100 % på kompetens och erfarenhet. Detta kommer med all sannolikhet att innebära att kommunen blir en prioriterad kund och att kommunen får tillgång till rätt kompetens för sina många spännande projekt, säger Magnus Lindqvist.

Magnus Lindqvist är förutom regionchef för Sweco också ordförande för Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) i Norrbotten.