Krönika: Helena Karlberg

Ta tillvara platsens möjligheter

Luleå I veckans krönika skriver Helena Karlberg, vd för Piteå Science Park, om ett koncept som utvecklar tillväxt och attraktivitet utifrån en plats styrkor.

”Konceptet Platsinnovation visar på vikten av att samarbeta och dra åt samma håll för att utveckla orter, kommuner och regioner. Det är ett helhetstänk som många fler skulle använda”. Det sa riksdagsledamoten Thomas Strand efter att jag hade föreläst om just platsinnovation i riksdagen för någon vecka sedan.

Det var RIFO – Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare ­ – som hade bjudit in mig och Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, till ett seminarium för att presentera Platsinnovation som ett nytt koncept som utifrån platsens styrkor skapar attraktiva och hållbara samhällen för både invånare och besökare.

De senaste åren har vi drivit forsknings- och utvecklingsprojektet Platsinnovation i Swedish Lapland tillsammans med finansiering av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. I samarbete med både forskare och praktiker, en rad entreprenörer och kommunrepresentanter från samtliga kommuner i Norrbotten samt delar av Västerbotten, har vi gemensamt utvecklat kunskap och verktyg för nytänkande utveckling av regionens destinationer.

Idag försvåras ett helhetsgrepp på platsers utveckling av separerande stuprör mellan och inom olika myndigheter, företag och organisationer. Platsinnovation syftar till att överbrygga åtskilda platsutvecklande processer och bidrar med ett helhetsgrepp där olika målgrupper och utvecklingsområden vävs samman i ett innovativt samspel. Till exempel samhällsutveckling inom kommunen, centrumutveckling inom handeln, destinationsdesign inom besöksnäringen och etableringsprocesser inom näringslivet.

Platsinnovation kan användas som ett koncept för att utveckla många olika sorters platser. Det kan handla om geografiska, affärsmässiga eller tematiska platser. Affärsmässiga platser kretsar exempelvis kring besöksnäring, handel, testverksamhet, datacenteretableringar och råvaror som skog, malm, olja och gas. 

Ett exempel är Piteå där platsens resurser tillvaratas i produktionen av miljötekniska lösningar, såsom utvinning av biodiesel från råtallolja som är en restprodukt från pappersbruken och vindkraft i kallt klimat. På Piteå Science Park kombineras förnybar energi med gestaltning, design och platsutveckling, där en ny solcellspark förenar vetenskaplig kunskap med nytänkande arkitektur.

Under seminariet i riksdagen var salen fullsatt och intresset stort. Besöksnäringen, som det aktuella forsknings- och utvecklingsprojektet fokuserar på, är en ny basnäring som skapar jobb och tillväxt i ekonomin. Det är dessutom en näring som har stor potential att växa ytterligare de kommande åren.

”Den unika naturen och de unika upplevelserna som erbjuds i Norrbotten sätter Sverige på världskartan och ger människor från både när och fjärran anledning att resa hit”. Det säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I veckan invigde han Jokkmokks marknad och nyligen hade jag förmånen att intervjua honom då jag var moderator för en turismkonferens i Uppsala. Han tryckte då på vikten av samarbete, satsningar på infrastruktur och framtagande av biobränsle, något som vi är duktiga på i Piteå och Norrbotten.  

Under riksdagsseminariet fick vi en del kommentarer och provocerande frågor som visar att det finns felaktiga bilder om norr. Att vi vill att staten ska rädda vår sysselsättning genom att flytta ut statliga myndigheter och hur vi ska klara kompetensförsörjningen när det inte finns någon kompetens i norr.

Det bästa sättet att bryta okunskapen och fördomarna om Norrland är att mötas i vår del av landet. Väl här kommer den felaktiga bilden att ersättas av en kreativ, blomstrande och utvecklande region!

Under hösten arrangerar Piteå Science Park en konferens om cirkulär och biobaserad ekonomi och den 14 mars handlar det om platsinnovation för en attraktiv stad och glesbygd. Då kommer representanter från Näringsdepartementet och Sveriges kommuner och landsting för att ta del av vad Swedish Lapland har att erbjuda. Flera platsinnovationer i regionen kommer att lyftas fram, bland andra Treehotel, Arthotel Tornedalen och TV-aktuella Bastubaletten. Hoppas att även du vill komma.

Välkommen!

Helena Karlberg, vd Piteå Science Park

Piteå Science Park driver utvecklingsprojekt och klusterinitiativ inom cleantech och de kulturella och kreativa näringarna, med syfte att skapa tillväxt i Piteå och Norrbotten.

Mer info:

http://www.piteasciencepark.se/pitea-science-park-forelaser-i-riksdagen-om-platsinnovation/

http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Platsinnovation-i-Swedish-Lapland-1.124613

http://www.ltu.se/cms_fs/1.124613!/file/Inbjudan%20platsinnovation%2014%20mars%202017.pdf

http://bfuf.se/projekt/platsinnovationer-i-swedish-lapland/

http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Nyhetsbrev/Kronika/Tidigare-Kronikor/Helena-Karlberg/

/nyheter/2015/maj/150529-kroenika-helena-karlberg/#.WJLuc3kzXX4

 

Annons