Krönika: Helena Karlberg
Veckans krönika: Helena Karlberg

Platsinnovationer leder till levande samhällen

Luleå Norrbotten har unika förutsättningar för att utveckla platsinnovationer, skriver Helena Karlberg, SVID, i veckans krönika.

Det finns många exempel på innovationer inom besöksnäringen, men få regioner har så goda exempel som Norrbotten. Vi har Icehotel, Treehotel och Forest hotel. Aurora Safari Camp, Aurora Sky Station och Nutti Sami Siida. Dessutom Ice Music, Arctic Bath och Naturum Laponia. Listan kan göras lång och snart ännu längre, vilket är en förutsättning för att denna bransch ska kunna skapa ännu fler arbetstillfällen och attraktivitet i regionen. I förra veckan startade Luleå tekniska universitet i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign som jag representerar, det unika forskningsprojektet Platsinnovation i Swedish Lapland.

Projektet kommer att utforska hur platser kan vidareutvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring med syfte att skapa nya produkter och tjänster för besöksnäringen i Swedish Lapland, attraktiva samhällen i norr samt ett helt nytt forskningsområde om platsinnovation. För SVID är det viktigt att bidra till forskning och verktyg för detta. Platsinnovation handlar om att utveckla attraktiva platser till exempel städer, samhällen och byar med hjälp av design. Platser där människor vill vistas, verka och växa.

Det unika med projektet är att vi har samlat deltagare från samtliga kommuner i Swedish Lapland, det vill säga alla kommuner i Norrbotten samt Skellefteå och Sorsele i Västerbotten, alla destinationsbolag i området, turistentreprenörer, design- och arkitektbyråer, affärsutvecklare samt forskare från LTU inom innovation, entreprenörskap, design och upplevelseproduktion. Alla i projektet är lika värdefulla. Utvecklingen av platsinnovation som begrepp och verktyg ska ske i samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle.

I dag finns en hel del forskning kring innovation, men den handlar ofta om teknisk produktutveckling i basnäringar, tillverkningsindustri eller IT. Vetenskaplig kunskap om innovationer i tjänstenäringar, som exempelvis besöksnäringen, finns det väldigt lite av. Man har visserligen uppmärksammat platsens betydelse för innovation och tillväxt, men det finns få studier om innovation i termer av socialt nytänkande kring till exempel turistdestinationer. För oss är det därmed en fantastisk möjlighet att Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond har beviljat oss medel för att undersöka hur platsinnovation kan stärka besöksnäringen och bidra till samhällsutvecklingen i Swedish Lapland. Det är viktigt att detta går hand i hand. I Norrbotten måste vi vända avflyttning till inflyttning och för att lyckas med det behöver vi hjälpas åt.

Vi menar att nyckeln till framgång är att arbeta med platsens attraktivitet, att hitta platsens identitet och unicitet – det som särskiljer platsen från andra. Platsinnovation innebär att identiteten ska genomsyra såväl platsens gestaltning och innehåll som marknadsföringen av platsen. Först då kan man nå genom bruset. Här är lokalbefolkningen och det lokala näringslivet oerhört viktigt. Det är ju många gånger de som formar ett samhälle.

Att stärka en plats identitet och stolthet handlar om att ta vara på platsens tillgångar men också framtidsdrömmar och engagemang. Attraktivitet står för värdskap och välkomnande och att man erbjuder ett samhälle som är tillåtande och öppet för alla oavsett kön, ålder och etnicitet. För att genomgå en sådan process krävs kunskap men framförallt mod. Modiga ledare som vågar och orkar driva processen framåt. Som vågar se besöksnäringen som en tillgång för turister och affärsresenärer men även för invånarna och det övriga näringslivet eftersom besöksnäringen leder till ett levande samhälle.

Redan nu har det skett en revolution när det gäller hur man tänker kring att utveckla destinationer på en konceptuell och strategisk nivå. I norra Sverige har man till exempel lyckats vända den glesa geografiska strukturen och det kalla klimatet till något positivt som lockar besökare och även investerare från när och fjärran. Facebook och biltestindustrin är några exempel på det och här finns en enorm potential för fortsatt utveckling, inte minst inom turismnäringen. Genom forskningsprojektet Platsinnovation i Swedish Lapland vill vi bidra till att stärka den utvecklingen.

Turistattraktionerna fungerar som värdefulla tillgångar för alla vilket gynnar nya etableringar i vår region. Ett växande näringsliv säkrar och skapar arbetstillfällen, ökar skatteintäkter och utgör bra förutsättningar för en god samhällsservice, vilket även påverkar invånarnas situation både vad gäller trygghet och trivsel. Om invånarna i Swedish Lapland trivs och känner sig stolta över sin bygd kommer de att prata gott om platsen och fler vill komma och besöka oss, fler vill vara med och utveckla den här fantastiska regionen och i förlängningen leder det förhoppningsvis till att fler flyttar hit.

Helena Karlberg

Programansvarig för design och destination på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign som verkar för att design ska användas i allt utvecklings- och innovationsarbete i landet.