Krönika

Digitaliseringen är bara i sin linda

Krönika Norrbottens Handelskammare ska tillsammans med sina kolleger i Nordnorge och norra Finland arbeta med ett program för att underlätta digitaliseringen i byggbranschen, skriver Nina Rismalm och Robert Forsberg.

I dag börjar vi se vad digitalisering gör med varor, tjänster och hela branscher. Det vi ser är att digitaliseringen bara är i sin linda. Den som inte hänger med kan gå en svår framtid till mötes, för utvecklingen går inte bara snabbt, den går snabbare och snabbare.

Det naturliga för oss människor är att tänka linjärt och tro att morgondagen kommer se ut nästan precis som gårdagen. Men den tekniska utvecklingen är inte linjär, den är exponentiell. Förändringen kommer till alla branscher, men utgör inte bara ett hot. Nya möjligheter öppnas – för de som ser förändringen och i tid hinner agera på den kommer ut som vinnare.

För drygt 10 år sedan var en miljard människor online världen över. Nu är det över 3,5 miljarder. Inom ett fåtal år kommer nästan hela mänskligheten ha tillgång till internet. Vi får tillgång till ännu fler idéer, ännu fler kunder, ännu mer information. För att framgångsrikt kunna navigera i denna tid av enorm förändring och informationsflöde krävs en förståelse om drivkrafterna bakom den digitala utvecklingen.

Om vi ser på dagens byggbransch finns inte samma effektivitetsutveckling som vi ser i andra branscher. I Norge har man visat att sedan ingången av 2000-talet har branscherna blivit cirka 15 procent effektivare genom digitaliseringen.

Byggbranschen har däremot i stort sett stått stilla. Denna sektor kommer vara extra aktiv i norra Europa då flera orter står inför stora samhällsomvandlingar med om- och nybyggnation som följd. Om digitalisering betyder effektivare processer, att vi kommer få mer producerat för mindre eller samma pengar på snabbare tid, borde det vara av högsta intresse att driva denna fråga.

Det kommer vi från Norrbottens Handelskammare att försöka göra tillsammans med våra samarbetspartners i Finland och Norge. Tillsammans med ett antal branschföreträdare arbetas nu fram ett program där hela värdekedjan i byggbranschen kommer att kunna ta del av ny kunskap samt nya områden för digitalisering. Syftet med programmet är att det skall ge de bästa förutsättningarna för att öka konkurrenskraften på den framtida marknaden.

Vi hoppas att företagen som väljer att delta, skall lära av varandra och förhoppningsvis se varandra som partners och tillsammans bygga den kunskap så att man på ett bättre och mer konkurrenskraftigt sätt kan ta del i alla de kommande byggprojekt som nu öppnas upp.

Är du en av intressenterna i detta och vill vara med på digitaliseringsresan tillsammans med oss, hör då av dig till Norrbottens Handelskammare.

Nina Rismalm

Robert Forsberg

Norrbottens Handelskammare