Nytt projekt ska öka kunskapen om innovation

Piteå Rise Interactive i Piteå startar ett nytt projekt, Design IT, som vänder sig till små och medelstora företag som vill öka kunskapen om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.

Man vill också bygga broar mellan företag och forskningsinstitut.

– Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt för små och medelstora företag att samverka med oss, säger Sofia Larsson, forskare och projektledare hos Rise Interactive. 

Rise Interactive i Piteå jobbar med forskning inom interaktionsdesign, som handlar om samspelet mellan människa och ny teknik och hur det digitala samhället kan göras mer användarvänligt och användbart. 

– Den ökande digitaliseringen i samhället och arbetslivet innebär att det är allt viktigare med satsningar på interaktionsdesign. Vi vill att våra kunskaper och erfarenheter från forskning ska nå ut till näringslivet i den övre norra regionen, säger Sofia Larsson. 

Design IT är ett nytt treårigt projekt som vänder sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Målet är att öka företagens kompetens om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser, och att utveckla fler nya digitala idéer och prototyper tillsammans. Projektet finansieras av EU:s strukturfonder.