Logistikdag om näringslivets roll

Luleå I oktober hålls en logistikdag i Luleå om hur näringslivet kan bidra till att lösa viktiga frågor kring infrastruktur och logistik.

Varje år hålls en logistikdag i Luleå då viktiga infrastrukturfrågor diskuteras. Temat på årets dag är "Hur kan vi stärka Sveriges tillväxt med befintlig infrastruktur?"

Talare vid årets Logistikdag Norr är bland annat Per Bondemark, ordförande för Näringslivets Transportråd och inköpsdirektör och vice vd på SSAB, riksdagsledamoten Leif Pettersson (S), Karolina Boholm, transportdirektör hos Skogsindustrierna och Anna Wilson, generaldirektör för Svenskt Flyg och Svenskt Flygs ordförande Niklas Nordström.

Logistikdag Norr genomförs den 18 oktober i Luleå. Den arrangeras av Norrbottens Handelskammare och medfinansieras av Swedavia, Svenskt Flyg, Luleå Hamn, Shorelink, Sveriges Åkeriföretag, BDX, Wagenborg Shipping, Bottniska korridoren och Transatlantic.