SSAB, LKAB och Scania börjar samarbeta om stålpendeln

Luleå SSAB, LKAB och Scania Ferruform inleder ett samarbete om transporter på järnväg, på den så kallade stålpendeln. Planerna presenterades vid Logistikdag Norr i Luleå under tisdagen.

Stålpendeln som går dagligen med stålämnen från SSAB i Luleå till SSAB i Borlänge återvänder nu tom norrut. I fortsättningen kommer den att transportera varor till LKAB och Scania Ferruform.

LKAB flyttar sin transporthub från Gälve till Borlänge för att därifrån kunna samordna sina transporter av material till gruvbrytningen i Kiruna och Malmberget. Scania Ferruform har anslutit till samarbetet och kommer att transportera varor i båda riktningarna med stålpendeln.

- Det är en form av delningsekonomi, där vi delar på transportkostnaderna. Det här skulle kunna skalas upp på nationell nivå. Men då krävs bättre insyn i de varuflöden som finns. Trafikverket skulle kunna vara en viktig spelare här, säger Per Bondemark, vice vd  och inköpsdirektör på SSAB.

Genom samarbetet minskar transporternas miljöpåverkan med 50 procent, fraktkostnaderna sänks med 60 procent, leveranssprecisionen ökar med 20 procent. Den totala transportledtiden minskar från 7-10 dagar till 2-3 dagar. 

- Hållbarheten finns med i alla delar. Vi vill tänka nytt och ta ansvar för det vi gör, säger Roger Hansson, utvecklingschef inköp på LKAB.

SSAB och LKAB har diskuterat samarbetet en tid, och nu har även Scania Ferruform anslutit, vilket gjort upplägget ännu fördelaktigare.

- Vi kommer att transportera gods i båda riktningarna på stålpendeln. De fasta kostnaderna kan fördelas på ett effektivare sätt och det ger miljöfördelar, säger Jan Johansson, logistikutveckling på Scania Ferruform.