Överkalixmodellen ska skapa samverkan och utveckling

Överkalix Överkalix Utveckling har genom projektet Besökslandet Överkalix anlitat Geektown kommunikationsbyrå tillsammans med Arnqvist & Sivenbring för att skapa en attraktivare kommun.

Besökslandet Överkalix ska arbeta med att ta fram en egen processmodell för kommunen där målet är att mobilisera samverkan mellan politiker, den kommunala förvaltningen, näringsliv, branschorganisationer, föreningar och invånare.

Processarbetet ska identifiera platsen Överkalix, de unika värden som finns och leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix.

– Vi ska tänka i nya banor, utmana oss och platsen för att lyfta vad Överkalix verkligen går för. Det känns klockrent att arbeta tillsammans med Geektown kommunikationsbyrå och Arnqvist & Sivenbring, säger Louise Engström, projektledare för Besökslandet Överkalix.

Arbetet ska fungera som en riktlinje för kommunens fortsatta utveckling samt stärka invånarnas stolthet över sin kommun. Den sista delen i arbetet är att utveckla ”strandpromenaden”, en drygt tre kilometer lång promenadslinga i Bränna.

– Vi vill gärna vara med och förändra den syn som finns på hur det är att leva och bo i vår del av världen, Sverige, Norrbotten och Överkalix. Det finns så mycket engagemang och positivism som behöver komma fram och bli de nya associationstankarna för vår region, säger Kristin Lindqvist, projektledare och brand advisor på Geektown kommunikationsbyrå.

Projekt Besökslandet Överkalixmodellen är finansierat av Tillväxtverket, länsstyrelsen, Överkalix kommun och Sparbanken Nord.

Annons