Det vänder uppåt för LKAB

Luleå LKAB redovisar en vinst före skatt på 632 miljoner kronor för tredje kvartalet. Samma kvartal i fjol blev det en förlust på 7.264 miljoner, då resultatet drogs ner av en stor nedskrivning av anläggningstillgångar.

Rörelsersultatet rensat från nedskrivning av anläggninstillgångar och kostnader för samhällsomvandlingen blev något sämre: 762 miljoner kronor jämfört med fjolårets 798.

Leveransvolymerna ökade med 16 procent, men omsättningen steg marginellt till 4.258 miljoner kronor, mot 4.203 miljoner kronor i fjol. Genomsnittliga spotpriset ökade från 55 till 59 dollar per ton. Men LKAB har inte kunnat tillgodogöra sig effekten av prisökningarna på grund av de pris- och valutasäkringar som gjorts.

– Vid en summering av årets tredje kvartal går verksamheten bättre än vid motsvarande period föregående år. Inriktningen att maximera pelletsproduktionen ligger fast och efterfrågan på LKAB:s förädlade järnmalmsprodukter är stark. Priset för förädlade järnmalmsprodukter har utvecklats bra jämfört med marknadsläget tidigare under året, säger vd och koncernchef Jan Moström i en kommentar.

LKAB:s strategi är att stärka konkurrenskraften genom ökad produktion, minskade kostnader och effektiv utnyttjande av de investeringar som gjorts.

– LKAB:s tredje kvartal uppvisar stabil produktion, ökade leveransvolymer och positivt kassaflöde. Fortsatta åtgärder för effektiviseringar och kostnadsbesparingar har fått effekt, främst genom produktivitetshöjande insatser i den dagliga verksamheten och effektivare anläggningsutnyttjande, säger Jan Moström.

Annons