Krönika Peter Larsson

Det är inte så svårt att gå på export, våga fråga …

Luleå Vi måste sälja någon annanstans. Norrbottens Handelskammare och andra organisationer arbetar nu för att vända det senaste årets utveckling med minskande export från små och medelstora företag i Norrbotten, skriver Peter Larsson i veckans krönika.

När vi träffar andra stöttande organisationer för näringslivet i Norrbotten brukar vi konstatera att om inte vi kan hjälpa medlemsföretagen att öka sin lönsamhet, då har vi som organisationer inget existensberättigande.

Jag tror det ligger mycket i det uttalandet då vi ser till förståelsen kring lönsamt och hållbart företagande. Pengar behöver komma in.

Lika viktigt som ekonomisk hållbarhet är att företagets produkter och tjänster är bra för människor, djur och miljön, det som brukar kallas social och ekologisk hållbarhet.

För oss i Norrbotten är internationell handel extra viktigt, våra företag behöver få en tillräckligt stor marknad. Även om vi är bland de bästa i världen på innovation och högteknologisk verksamhet, så är vi förhållandevis få till antal. Vi kan inte bara handla med varandra. Det innebär att vi behöver en större marknad att arbeta på. Vi behöver hitta kunder utomlands, samtidigt som vi attraherar fler att flytta in för att studera, arbeta, besöka, investera och etablera verksamhet.

Vi behöver också vara en spännande region med ett brett utbud av arbetstillfällen, och upplevelser så att vi som redan bor här vill fortsätta verka här, och tycka att Norrbotten är den bästa platsen på jorden att bo, leva och utvecklas på.

Förra veckan presenterade Business Sweden besvärande siffror kring exportutvecklingen för våra norrbottniska företag. Under 2015 minskade de sin export med 23 procent. Mycket kan naturligtvis hänföras till den negativa utvecklingen av malm- och stålpriser, men inte allt.

Vad behöver vi då göra för att fler av våra små och medelstora företag ska öka sin export?

I en undersökning som Daniel Örtqvist på Luleå tekniska universitet genomförde 2015 på uppdrag av länsstyrelsen, Näringslivsutveckling i Nordprogram, visar det sig 50 procent av de undersökta företagen i Norrbotten har tillväxtambitioner. Och i företagens kommentarer kring vilka faktorer som skulle öka deras export nämns; stöd i att bygga nätverk, genomföra marknadsanalyser, utbildning, förenkling av regelverk, möjlighet till valutasäkring samt mer resurser som kapital, personal och erfarenhet. Alltså saker som redan finns.

Tillsammans med företagsstödjande organisationer har vi på Norrbottens Handelskammare påbörjat ett initiativ för att tillsammans med företagen, det offentliga, kommunerna och akademin kraftsamla länets resurser. Detta för att skapa fler exportföretag, fler internationella affärer och bättre internationella nätverk. Tillsammans är vi eniga om att göra en skillnad för Norrbotten.

Som ett led i det arbetet har vi intervjuat erfarna exportföretag från regionen som säger att företag som funderar på att exportera behöver förstå att: ”Det är inte så svårt att gå på export som man tror”, det finns mycket hjälp att få. Det handlar mer om det IUC Norrbotten brukar säga: - det handlar om att sälja någon annanstans än var man brukar sälja. Är det utomlands så kallas det export.

En möjlighet för företag som vill utöka sin marknad kan vara att börja undersöka närområdet öst-väst, i norra Finland och norra Norge. Med flyglinjen Arctic Airlink finns direktflyg mellan Oulu-Luleå-Tromsø. Fram till mitten på 2018 finns det möjlighet att hitta affärspartners via projektet Nordic Business Support, där Norrbottens Handelskammare är den svenska projektägaren.

Har du framgångsrikt företag och funderar på att utöka din marknad utomlands, rekommenderar jag att du söker upp någon av oss företagsstöttande organisationer som hjälper till med exportfrågor. Våga fråga så hjälper vi dig rätt.

Peter Larsson, Norrbottens Handelskammare, projektledare för Nordic Business Support