Nytt svenskt malmrekord 2014

Luleå Förra året uppnåddes den hittills högsta malmproduktionen i Sverige. Det var framförallt bas- och ädelmetallerna som ökade, medan järnmalmsproduktionen höll sig kvar på samma nivå som året innan, skriver SGU i sitt nyhetsbrev.

Trots att mycket skrivits om gruvnäringens kris i Sverige under 2014 blev förra året det mest produktiva året för gruvbranschen, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Malmproduktionen slog för femte året i följd nytt rekord med cirka 81 miljoner ton producerad malm. Det är bas- och ädelmetallerna som står för ökningen medan järnmalmsproduktionen låg kvar på ungefär samma nivå som året innan.

Totalt utvanns 383 ton silver, en ökning med 12 procent sedan året innan, och det mesta som någonsin brutits i Sverige. Även zinkproduktionen ökade stort med hela 26 procent till 222.000 ton, den högsta produktionen sedan 1988.

En viktig orsak till den ökande metallutvinningen är det nya anrikningsverket i Bolidens gruva i Garpenberg, en gruva som startade på 1200-talet och som är Sveriges äldsta industriella verksamhet.