Pressmeddelanden

Uppkopplade skidspår

Vi vill bidra till framtidens samhälle och göra Piteå smartare. Nu kopplar vi upp några av Piteås populära längdskidspår och mäter både luft- och snötemperaturen. I somras mätte vi badtemperaturer men nu är det skidspårens tur. Med hjälp av vårt ...

High Coast Distillery ABs företrädesemission övertecknades med 36%

Den garanterade Företrädesemissionen om cirka 19,5 MSEK som offentliggjordes den 6 december 2021 av High Coast Distillery AB övertecknades. Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 78 ...

Praktikertjänst tecknar ramavtal med Region Norrbotten om ÖNH-operationer

Praktikertjänst har tecknat ramavtal med Region Norrbotten om att utföra öron/näsa/hals-operationer för att korta operationsköerna. Operationerna kommer att genomföras på Skärholmens ÖNH-centrum i Stockholm.

Umeåforskare ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Andrei Chabes, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, har valts in som ledamot i klassen för biologiska vetenskaper vid Kunglig. Vetenskapsakademien.

Ansträngt läge för Socialtjänsten med smitta på tre boenden

I takt med att smittspridningen fortsätter att öka i samhället ser Socialtjänsten en ökad smittspridning i verksamheten bland omsorgstagare. För närvarande finns bekräftad smitta på tre av Piteå kommuns särskilda boenden för äldre. -Vi avråder v ...

Två klasser på Strömbackaskolan går över till distansundervisning

På grund av att en stor andel av berörda lärare är frånvarande, med koppling till Coronaviruset, är det organisatoriskt svårt att bedriva verksamheten. Därför beslutar nu skolchef Malin Westling att tillfälligt stänga undervisningen i skolans lok ...

Socialnämnden har minskat sitt budgetunderskott med 31 miljoner på två år

Socialnämndens bokslut för 2021 är klart och landade på en budgetavvikelse på minus 20,8 miljoner kronor. Det är en tydlig minskning av socialtjänstens underskott om man jämför med 2019 års bokslut som slutade på minus 52,1 mkr och underskottet f ...

Distansundervisning för klass 7C på Porsnässkolan

På grund av att en stor andel av eleverna i klass 7C på Porsnässkolan är frånvarande, med koppling till Coronaviruset, är det organisatoriskt svårt att bedriva verksamheten. Därför beslutar nu skolchef Malin Westling att tillfälligt stänga underv ...

Hydroscand lanserar två smidiga tvättslangar för olika arbetstryck

Nu utökar Hydroscand sortimentet med två högtrycksslangar som har anpassats för att klara höga arbetstryck, samtidigt som de är flexibla och smidiga att hantera.

Kirunapolitikern Christine Brännvall föreslås som riksdagskandidat för Feministiskt initiativ

Kirunapolitikern Christine Brännvall föreslås som riksdagskandidat för Feministiskt initiativ. Valberedningen placerar Brännvall på plats 3.