Pressmeddelanden

Först i Sverige att certifieras mot de globala målen – nu släpps Elis hållbarhetsrapport för 2020

Under det besvärliga året 2020 fortsatte Elis Sverige att trappa upp sitt hållbarhetsarbete. I höstas blev företaget först i Sverige att certifieras mot de globala målen. Och när vårdens behov av rena kläder sköt i höjden, blev Elis betydelse för ...

Anders Lind framför verk vid Earth Day Art Model 2021

Den 22 april hålls den nätverksbaserade streamingfestivalen Earth Day Art Model 2021, för att uppmärksamma den internationella temadagen ”Earth Day”. Anders Linds verk Pen and Paper Quartet är utvalt att framföras live över nätverk tillsammans me ...

Räddningstjänsten debiterar onödiga brandlarm från 1 maj

Från 1 maj 2021 debiteras fastighetsägare och hyresgäster med automatlarm varje onödig utryckning som Räddningstjänsten tvingas åka på. Bakgrunden till avgiften är att antalet onödiga automatlarm har ökat och de är nu cirka 300 per år. Debitering ...

Norrmejerier sätter nya ambitiösa klimatmål

För att bidra till minskad global uppvärmning förbinder sig Norrmejerier nu att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet. Åtagandet, som har signerats av vd Anders Fredriksson, sker inom Science Based Targets initiative, ett internationellt samar ...

Umeå Energi i nytt samarbete med en av Nordens största solcellsleverantörer

Umeå Energi erbjuder solceller till privatkunder i nytt samarbete med Otovo. Norska Otovo är en av Nordens största solcellsleverantörer med verksamhet i sex europeiska länder. Erbjudandet, där kunden kan välja mellan leasing eller köp av solcelle ...

Delvis stängning av Norrmalmsskolan för klass 5B och 5C

Norrmalmsskolan har just nu en stor andel av personal och elever frånvarande med anledning av corona och det är svårt att bedriva undervisning som vanligt. Skolchefen har därför beslutat om delvis stängning av skolan för eleverna i klass 5B och 5 ...

Ny typ av säkerhetskonsult hjälper industrier att fullföljarevisionsstopp trots pandemin

För att förebygga och kunna fullfölja årliga revisionsstopp på ett smittskyddssäkert sätt anlitar allt fler industrier en ny typ av säkerhetskonsult. Pia Karlsson, från Scutus Security Group AB, är en av de säkerhetskonsulter som har ställt om.

Många Norrlandsfondskunder i toppen på tillväxtligan

Enligt tillväxtligan är fyra av de sex mest snabbväxande företagen i Norrbotten kunder till Norrlandsfonden. Dessa är ARL in Tärendö AB, Sensor Försäkring Norden AB, MRM Mining AB och Norrbehandling AB. Enligt företagsanalytiker Petter Alapää är ...

Samisk hälsoundersökning igång – hoppas på fler deltagare

Den stora undersökningen av upplevd hälsa bland svenska samer går nu in på slutvarvet. Enligt preliminära siffror har hittills en nästan lika stor andel bland samer svarat som bland svenskar i allmänhet som svarar på den nationella folkhälsoenkäten.

Daniel Rönnqvist är ny försäljningschef på Part

Part stärker sin organisation på marknadssidan genom att tillsätta Daniel Rönnqvist som försäljningschef.