Innehåll från Motivera Sverige Annons

Motivera Sverige utmanar utbildningsbranschen med hållbar affärsmodell

Luleå Sveriges största privatägda utbildningsföretag Motivera Sverige vill utmana utbildningsbranschen i en digital samtid.

Med fast personal och utbildning på plats, lyfter försäljningschef Mattias Johansson en affärsstrategi med hållbarhet och trygghet i fokus och ser fram emot en fortsatt stark etablering i Luleå – i linje med omställningen i norr.

 Säkerheten på arbetsplatser har diskuterats flitigt runt om i landets medier senaste året, detta då rekordmånga arbetsolyckor inträffade i Sverige under 2023. För utbildningsföretaget Motiveras försäljningschef Mattias Johansson, är skräddarsydd utbildning med erfarna instruktörer på plats, grundläggande i arbetet med att förebygga arbetsplatsolyckor.

- Vårt mål är att all personal på alla arbetsplatser ska komma hem hela och friska från sina jobb. Därför behövs en dialog om hur säkerhetsarbete och arbetsmiljö fungerar och ser ut runt om i landet. Och så behövs utbildningar som säkrar och tryggar, säger Mattias.

En affärsmodell som sticker ut

Motivera är idag Sveriges enskilt största privatägda utbildningsföretag med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Med yrkesutbildningar runt om i hela landet etablerade sig företaget också i Luleå för två år sedan och verksamheten växer och rekryterar stort. Motiveras affärsmodell med fastanställd personal och fysisk undervisning blir enligt Mattias ett säkert recept för en hållbar och kvalitetssäkrad utbildning, något han menar sticker ut.

- Många inom vår bransch arbetar med konsulter. Här sticker vi ut, då i princip alla våra medarbetare är fastanställda. Det borgar för att vi kan kvalitetssäkra allt vi gör och för en hållbar struktur, där alla är lokalt etablerade och ingen behöver flygas in. Vi vill i stället hela tiden utöka vår lokala närvaro och på plats besöka våra kunder. Det andas framtid, säger Mattias.

Utmanar en digital samtid

Med 27 år i branschen tycker sig Motivera alltmer se kunders behov av en familjär och skräddarsydd utbildningsform och dialog, med fasta kontaktpersoner som följer upp och lär känna kundens verksamhet mer på djupet.

- Vi lever i en digital samtid, där mycket av det vi gör sker på en skärm. Digital utbildning på distans kan vara toppen och i vissa fall nödvändigt, men vi ska inte heller underskatta det som sker i det faktiska mötet – inte minst när det rör säkerhet, säger Mattias.

Om Motivera

Motivera Sverige är verksamma i utbildningsbranschen sedan 1997 genomför drygt 2.000 utbildningar om året – varav 80 olika på 200 orter. Ett stort fokus ligger på maskinsäkerhet för bland annat truck, skylift, travers och heta arbeten och företaget satsar nu också alltmer på utbildningar inom mjuka områden, så som kompetensutveckling, arbetsmiljö, ledarskap och presentationsteknik.

 

För frågor, vänligen kontakta

Mattias Johansson, försäljningschef

mattias.johansson@motivera.com

Direkt: 010-5822441. Mobil: 0701-001808

Annons