Innehåll från BST Brandskyddsteamet Annons

BST expanderar och etablerar nya kontor i norra Sverige

Luleå I en spännande expansionsfas med en stor efterfrågan på sina tjänster har BST etablerat nya kontor i Luleå och Umeå. Detta möjliggör en närmare lokal närvaro och bättre service för kunderna i Norrlandsregionen.

BST är välkänt för sina omfattande brandskyddstjänster och kommer att erbjuda samma höga kvalitet och expertis från sina nya kontor i Luleå och Umeå. Man har även rekryterat personal i både Boden, Luleå och Umeå för att stärka sin kapacitet och fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster, inklusive entreprenad, gas-, skum- och vattensprinkler samt heltäckande brandskydd.

”Det här är på alla sätt ett jätteroligt steg att vara delaktig i den stora, gröna industrisatsningen som sker nu och de kommande åren”, säger Niklas Hallman, områdesansvarig region Nord. ”Vi har planerat den här etableringen i flera år och det är med glädje som vi nu äntligen genomför vår expansion i Norrlandsregionen.”

Expansionen i Norrland är en del av BST:s övergripande strategi för tillväxt och utveckling. Genom att närma sig sina kunder geografiskt kan BST erbjuda snabbare och effektivare service, samtidigt som de bygger starka och långvariga relationer. Med sitt växande näringsliv och industriella sektor utgör Norrlandsregionen också en betydande marknadspotential för företaget.

Med Boden, Luleå och Umeå som utgångspunkt, når man även närliggande städer på ett bra sätt.

Den starka tillväxtresan för BST-gruppen har varit påtaglig den senaste tiden, där man i kombination av att vi växer organiskt och via förvärv expanderar verksamheten i hela Norden.

Kontaktuppgifter:

Niklas Hallman, områdesansvarig BST Brandskyddsteamet Norr- & Västerbotten, för mer information.

Telefon: 076-0024348

Mail: niklas.hallman@bstab.com

Marcus Jönsson, regionsäljare BST Brandskyddsteamet

Telefon: 076-0024371

Mail: marcus.jonsson@bstab.com